Familiedag i Hunderfossen Eventyrpark

Familiedag i Hunderfossen Eventyrpark

120 veteraner inklusive familiemedlemmer deltok på Familiedag i Hunderfossen Eventyrpark søndag 16 aug 2020. Vi var maksimalt heldige med været. Hovedtyngden av de som deltok kom naturlig nok fra Hedmarken, men det var også deltakere fra Møre, Røros-området, nedre Romerike.

Les mer

NVIO - Røros og Fjellregionen


Trenger du noen å snakke med? Ring oss!
Kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller gå til Kameratstøtte.no